CSA Varberg

Community Supported Agriculture

 - Lokalt Andelsjordbruk

Andelsjordbruk eller CSA (Community Supported Agriculture) är en modell som är vanlig i flera delar av världen. Syftet är att behålla småskalig och lokal produktion genom att konsument och producent upprättar ett direktavtal som gynnar båda parter. Konsumenten köper en del i årets produktion, betalar i förväg eller månadsvis för sin andel och får sedan regelbundna, veckovisa, leveranser under hela eller delar av året. Att dela på skörden med dess risker och belöningar ger producenten en tryggad avsättning och konsumenten närproducerade färska grönsaker och kött. 

I Varberg hade vi första uppstartsmötet den 18/1 där vi informerade och inspirerande producenterna att dra igång. Nästa möte som planeras in är den 27/2. Då bjuder vi in alla konsumenter som är nyfikna på CSA, de får lyssna på föreläsningar, träffa producenter och själva ge sina önskemål på på de vill att ett CSA ska fungera. 

Anmälan på mötet görs till Christina eller Emma

Mer information hittar du i facebookgruppen CSA.

Powerpointpresentation