JORDEN VI ÄRVDE-

DRÖMMEN VI LEVER

Kanske vill du börja odla i din trädgård och bli självförsörjande på grönsaker. Kanske vill du gå ner i arbetstid och kunna spendera mer av tiden med dem du älskar. Kanske vill du flytta ut från stan till ett litet torp och leva lite mer spartanskt. Alla har vi olika drömmar och ibland är det svårt att våga ta steget för att börja leva drömmen.

självhushållning på vårt vis

En orsak till att vi inte vill dra självhushållningen till sin spets är att vi har läst om familjer som torkar sig med mossa och syr kläder av brännässlefibrer. Jag vill att min dotter ska få en ”normal” uppväxt (vilket jag inser nu när jag läser att den är nog inte så normal i dagens samhälle), men jag vill inte att andra barn ska tycka att hon är konstig. Hon ska kunna passa in i dagens samhälle och kunna jämställa sig med sina kompisar på sitt unika sätt att vara. Det känner jag som förälder är mitt ansvar.

BYTA PENGAR MOT TID


Vem känner inte att man vill byta lite av sina pengar mot mer tid och det är möjligt. Man måste inte säga upp sig helt från sitt jobb – men man kan gå ner från 40 till 30 timmars vecka. För att kunna göra detta så måste man kompensera minskade inkomster med minskade utgifter – billigare leverne och minskad köpkonsumtion.

Vår utveckling är vår sårbarhet

De senaste hundra åren har människan utvecklats i en otrolig fart, man blir mer och mer beroende av materiella ting. Man har allt högre utbildningar och gör mindre saker på egen hand. Gammal kunskap går förlorad för människor har varken tid eller intresse av att lära sig. Men vad händer om allt stannar och bryter samman?